Kontakt

Forsikringssager

Har du fået en afvisning og løber forsikringsselskabet om hjørner med dig!
Dette er hvad mange af vores kunder oplever, og vi varetager mange sager på henholdsvis ejerskifteforsikrings- og villaforsikringssager.

Ring og få hurtigt svar: 70 202 102

Du kan også kontakte os med kontaktformular. Vi svarer normalt samme dag.


Kontakt os

Hvorfor vælge uvildig forsikringsrådgivning?
Det sker ofte, at der opstår problemer, efter man har overtaget en ejendom, og problemerne viser sig gerne, når først renoveringen går i gang eller ejendommen har været i brug i nogen tid.

Når du har fundet noget, du tror kan være en skade, kan det være en stor fordel at få dette vurderet af en byggesagkyndig. Det kan nemlig give dig problemer, hvis du får anmeldt skaden forkert eller får anmeldt en skade, som ikke er dækningsberettiget. Årsagen til en afvisning kan være fordi, at den er nævnt i tilstandsrapporten, eller der er tale om et forhold, som er almindeligt undtaget i forsikringsbetingelserne.

Vi ser ofte helt urimelige afvisninger, fra det som skulle være “dit” forsikringsselskab, men selv om det er dit forsikringsselskab, bliver de aldrig dine rådgivere.

Det er dog ingen selvfølge, at en skade ikke er dækningsberettiget, blot fordi der findes en undtagelse i forsikringsbetingelserne.
Og det er vores erfaring, at fejl i anmeldelsen ofte fører til en simpel afvisning fra dit forsikringsselskab.
En skade, som er undtaget i forsikringsbetingelserne, kan sagtens være dækket, hvis den f.eks. er opstået som en følgeskade af en dækningsberettiget skade.

Det er derfor, vi som byggesagkyndige tilbyder uvildig rådgivning omkring forsikringssager, der vedrører skader på privatboliger, og specielt omkring ejerskifteforsikringer, da disse ofte afvises indledningsvis af dit forsikringsselskab.

Det er derfor at uvildig rådgivning er den nemmeste opstart på en skadesanmeldelse, da det sikre at du er bekendt med skaden, årsag samt hvorledes du skal forholde dig til dit forsikringsselskab.

Hvad indeholder en forsikringsrådgivning typisk?

 • Drøftelse af sagens forhold, samt hvad du oplever
 • Kort gennemgang af forsikringsbetingelser, mv.
 • Grundig byggeteknisk gennemgang af skadesområdet
 • Undersøgelser og fugtmålinger (evt. destruktivt)
 • Rådgivning omkring de forhold som konstateres
 • Drøftelse af løsningsforslag (Hvad gør du nu)
 • Rådgivning omkring evt. forsikringssag og håndtering
 • Evt. udarbejdelse af notat omkring de konstaterede forhold

Se vores video der helt kort forklarer om vores ydelser

Byggesagkyndig video

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en helt gratis og uforpligtende snak

 • Vælg en af vores ydelser her
 • Køberrådgivning
 • Byggetilsyn
 • Skimmelsvamp
 • Forsikringssager
 • Afleveringsforretning
 • 1 & 5 års gennemgang
 • Syn & skøn
 • Termografering
 • Vedligeholdelsesplan
 • Tilstandsrapport
 • Energimærke
 • Andet

Det siger vores kunder om os og det siger ikke så lidt...

En flot score på Trustpilot, det er vi ret stolte af, det er jo kunderne der bestemmer om vores arbejde tilfredsstillende udført.

Hvis du vil vide mere om forsikringssager

Skade på din villa og har du mistet overblikket?

Når der opstår en skade på din ejendom og du får forsikringen i tale, mister du måske overblikket og får følelsen af, at alt måske ikke er med og bliver det nu lavet rigtigt.

Dette er hvad vi oplever i de villaforsikringssager vi ofte går ind i, grundet den fornemmelse vores kunder får, at forsikringen ikke af sig selv tager alt med og laver det rigtigt nu de er i gang.

Dette kan der være flere årsager til, og det er derfor godt at kende sine forsikringsbetingelser, således man ved i hvilket omfang forsikringen skal deltage. Dette ved vores byggesagkyndige og vi har stor erfaring med denne type sager, samt at læse forsikringsbetingelserne.
Et godt eksempel er f.eks. en rørskade på en ejendom fra ca. 1970 med gulve på strøer, hvor stor er skaden under gulvet og hvor langt skal forsikringen gå for at få omfanget afklaret.

Dette støder i meget ofte på, og der er sjældent enighed omkring dette når vi kommer ind i sagerne.

Ved at tage en byggesagkyndig med, kan de rigtige spørgsmål blive stillet til forsikringen, og vi kan forsøge at få en faglig konstruktiv dialog omkring faktiske fugtmålinger og risikovurdere evt. følgeskader.

Hvorfor afviser min ejerskifteforsikring?

Har du anmeldt en skade på din ejendom til din ejerskifteforsikring, og mod forventning fået et afslag, så kan det være fordi du har anmeldt skaden forkert.

En anden årsag kan være at skaden eller årsagen til skaden er nævnt i din tilstandsrapport, hvormed denne selvfølgelig er undtaget i din ejerskifteforsikring.

Vi ser ofte at årsagen til en afvisning fra ejerskifteforsikringen ligges på, hvad der er forventeligt i en ejendom af denne alder og byggestil, samt at der de seneste f.eks. 40 år ikke har vist sig en skade, hvorfor ejerskifteforsikringen er uforstående over der nu skulle være et problem med ejendommen på baggrund heraf.
Skaden skal ligeledes være til stede ved overtagelsen af ejendommen, og har du nu en udvidet ejerskifte forsikring og anmelder en skade efter f.eks. 8 år, så er det dig som ejer der skal påvise at skaden var til stede på overtagelsestidspunktet, hvilket for ejerskifteforsikringen ofte er et nemt sted at gemme sig, og give en afvisning.
Dette kan dog ofte handle om at anmelde skaden rigtigt for at forsikringen ikke slipper så let.

Se eksempel på, hvordan vi hjælper i forsikringssager her.

Valg af ejerskifteforsikring

Når du skal købe ejendom får du ofte et tilbud på en ejerskifteforsikring fra den ejendomsmægler der har huset til salg, men du må ikke bare vælge det første og bedste, bare fordi det er nemt at tage imod det som ejendomsmægleren kommer med.

Der er meget stor forskel for ejersifteforsikringsselskaberne i dag, og nogle er nemmere at arbejde med når der opstår et behov end andre.

Det er derfor vigtigt at du sætter dig ind i deres dækninger og hvad de hver i sær tilbyder.
Her skal du have særlig opmærksomhed på selvrisiko og løbetid, samt muligheden for almindelig eller udvidet forsikring.

Priser – Der er stor forskel på priserne på ejerskifteforsikringerne, og det er svært at gøre disse helt sammenlignelige som markedet er i dag, men det skal ikke være den lidt højere ppris for en udvidet ejerskifteforsikring der dækker dig i 10 år der skal skramme dig væk, da dette relativt beskedne beløb i en bolighendel, kan komme dig mange gange til gode når der opstår et reelt behov for brug af ejerskifteforsikringen.
Selv om det kan være fristende at “spare” dette beløb på en udvidet ejerskifteforsikring, så giver det stort udslag på din dækningsperiode og selvrisiko, men vigtigst af alt giver det også udslag på hvilke typer skader forsikringen dækker og i hvilket omfang.

Afskrivningstabeller er ikke uvæsentlige ifm. valg af ejerskifteforsikring, og handler du f.eks. et træhus, skal du være særligt opmærksom på hvad afskrivningen på træværk og bærende konstruktioner er, da huset nemt kan være 50 år eller mere, og der dermed vil være begrænset dækning på ejerskifteforsikringen grundet afskrivning af bygningsdelene grundet alderen.
Dette kommer ofte som en overraskelse fra forsikringstagerene, da de jo mener at have tegnet en forsikring, og forholdet åbenlyst ikke er nævnt i tilstandsrapporten, hvorfor de forventer at være dækket.
Der viser sig ofte en problematik i denne type ejerskifteforsikringssager, hvor kunden skal diskutere, om de selv skal betale på til 75% af skaden grundet afskrivning af bygningsdelene.

Villaforsikring og ejerskifteforsikring skal så hvidt det er muligt ligge i samme selskab, da forsikringsselskaberne ofte spiller kunderne ud mod hinanden, hvilket i mange tilfælde trækker sagerne meget lagt ud, alene grundet forsikringsselskaberne sender kunderne frem og tilbage i systemet.
Dette er ofte tidskrævende for forsikringstager og resulterer ofte i at kunderne giver op og frafalder sagen over for forsikringen.
Denne problematik er man helt ude over såfremt villaforsikringen og ejerskifteforsikringen ligger i samme selskab.

Der kan være mange fordele ved at drøfte valget, brugen og anmeldelsen til sin ejerskifteforsikring med en byggesagkyndig der har kendskab til dette.

Skimmelsvamp og forsikringer

Skimmesvamp er oftest ikke dækket af din forsikring, uanset om du har villaforsikring eller ejerskifteforsikring.

Selv om du er dækket for råd og svamp på din villaforsikring er du ikke dækket for skimmelsvamp, da skimmelsvamp ikke antages for en trænedbrydende svamp. Dette er der mange af vores kunder der tager fejl af, og dermed får anmeldt deres skader forkert med afvisning til følge.

Skimmelsvamp kan dog godt være dækket på din forsikring, men der skal være tale om en følgeskade af en dækningsberettiget skade for at forsikringen evt. går ind og dækker.

Har du f.eks. en vandskade der har medført vækst af skimmelsvamp i din bolig, så er dette dækket som en følgeskade af en dækningsberettiget skade.

Har du anmeldt skimmelsvamp til din forsikring og har fået en afvisning, kan det være en fordel at tage en byggesagkyndig med på råd, da der sagtens kan være dækning på skaden samt den skimmelvækst der er konstateret. Det er blot et spørgsmål om at kende forsikringsbetingelserne, samt at kunne forklare og dokumentere årsagen til hvorfor skaden er opstået. Det er ikke altid let at få forsikringen til at se på en allerede afvist sag med nye øjne, så vi anbefaler altid, at i tager fat på en byggesagkyndig inden i anmelder en skimmelskade til jeres forsikringsselskab.

Se et eksempel på et tilfælde med skimmelsvamp i tagrummet her.

Stormflod forsikring

Der findes helt specielle regler og betingelser for forsikringer der skal dække efter en stormflod. Det er generelt vigtigt, at man som boligejer der bor tæt på hav og sø, har sat sig ind i reglerne for stormflodssikring, og ikke mindst forsikringsreglerne.

Definition af stormflod

Først og fremmest skal skaden først defineres som værende en stormflod. Stormflod er oversvømmelser som skyldes ekstrem vandstand i havet. Tidligere har det også været krævet at denne oversvømmelse skyldtes storm, men det er altså ikke længere et krav. Det kan betyde at flere oversvømmelser kategoriseres som stormflod og kan udløse erstatning fra stormflodsordningen.

Dækning ved stormflod og nye regler

Når du har haft en stormflodsskade, kan du inden to måneder søge om erstatning. Du skal anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret.

Hvis du er husejer og har en brandforsikring inkluderet i din husforsikring, hvilket de fleste husejere heldigvis har, så er du også forsikret i tilfælde af stormflod. Det sker ved, at alle i Danmark med en brandforsikring indbetaler 30 kr. om året til stormflodsordningen, der administreres af Stormrådet.

Tidligere har du i tilfælde af stormflod skulle anmelde din skade direkte til Stormrådet, men da Stormrådets sekretariat har begrænset kapacitet er denne ordning lavet om.

Der er senest kommet nye regler vedr. dækninger i starten af 2014. Disse kan også læses på Stormrådets hjemmeside:

http://www.stormraadet.dk/

Brug af byggerådgiver ved stormflodsskader

Der findes en masse regler og forbehold ved Stormflodsskader. Videre er skadernes omfang ofte meget store ved stormflod. Det er ikke usædvanligt at hele huset skal bygges mere eller mindre om, efter at have været påvirket af havvand i en korte eller længere periode.
Det kan derfor ofte være givet godt ud, at hyre en byggerådgiver, som kan stå ved din side og hjælper i forbindelse med sagsbehandlingen hos forsikringen, og ikke mindst til selve opbygningsarbejdet.

En byggerådgiver kan hjælpe dig og håndværkerne med at vælge de rigtige løsninger, som sikrer at dit hus kommer godt og sundt ud på den anden side af den voldsomme skade.

Læs mere om reglerne for stormflodsforsikring og hvordan vi kan hjælpe dig ud på den anden side.

Klik her

Få løbende gratis råd om vedligeholdelse af dit hus

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag 1 gang hver mdr. vores spændende informationer, hvor du helt gratis i ro og mag derhejmme, kan læse om alle de overvejelser og potentielle udfordringer der er ved at være husejer.