Kontakt

Tilsynsførende bygherrerådgiver

Vi søger jævnligt nye dygtig medarbejder til vores kontinuerligt voksende forretning, og vi vil meget gerne modtage en hevendelse og et CV fra dig.

Om Byggesagkyndig.nu

Byggesagkyndig.nu er en 100 % uvildig rådgivningsvirksomhed hvis mål det er, at rådgive de danske private husejere. Vi er landsdækkende med hovedkontor i Hadsten, Jylland, (hovedkontoret) og en Sjællandsk afdeling med adresse i Herlev.

Vi er pt. fem fastansatte i Jylland, herunder ejer Kristian Svendsen, og koordinator/sekretær Bettina Brahe.
I den Sjællandske afdeling, er vi seks fastansatte rådgivere, hvor Morten Mathiasen er afdelingschef.

Byggesagkyndig.nu består desuden af at netværk af selvstændige byggesagkyndig rundt omkring i landet, og vi er den vej igennem landsdækkende.

Kunder og ydelser

VORES KUNDER
Vores kunder er hovedsageligt private husejere, andelsforeninger og ejerforeninger, som primært finder os via vores gode hjemmeside.
Herunder er der naturligvis kunder der kommer fra anbefalinger direkte og/eller tilbagevendende kunder. Vores primære kontaktflade er via nettet, herunder igennem vores online kundeformular, samt telefonisk henvendelse og mails.

YDELSER
Vores ydelser kan nemmest ses på vores hjemmeside, under punktet ydelser.
Men opremset efter største andele er det følgende:

– Køberrådgivning
– Fugtteknisk- og skimmelrådgivning
– Tilsyn og kontrol
– Afleveringsforretninger
– 1 og 5 års eftersyn
– Tvistsager med håndværkere
– Syn og skøn
– Termografering
– Tilstandsrapporter og energimærker

Lær os hurtigt at kende

Denne korte video forklarer generelt om ovenstående ydelser

Ligeledes fortæller videoen om Byggesagkyndig.nu generelt, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde vores kunder.

Byggesagkyndig video

Hvem søger vi

DANMARKS BEDSTE PRIVATE BYGHERRERÅDGIVER OG TILSYNSEKSPERT
Vi har rigtig stor succes og travlhed i butikken, og vi har brug for hjælp til vores voksende andel af vores tilsynspakke produkter.
De specifikke arbejdsopgaver er beskrevet nedenfor. Men overordnet søger vi en dygtig og serviceminded bygherrerådgiver som kan agerer i det private marked. Ud over dette skal du kunne indgå i vores team, og have den rette kemi. Men du skal ligeledes være utrolig selvstændig og selvkørende i mere end en forstand.
Du vil være en af de første kontakter som kunderne får med Byggesagkyndig.nu idet vi ofte inviterer kunderne til vores tilsynspakker ind til uforpligtende møde. Det er på dette møde vi hjælper kunderne helt i mål med deres byggesag, men samtidig også det møde hvor vi skal bygge tilliden til os op – således at kunderne herefter trygt vælger os som deres bygherrerådgivere.

Som person skal du derfor være god til samtale og dialog med kunderne. Du skal kunne forventningsafstemme, og klart forklare hvordan vi kan hjælpe kunderne. Dette kræver selvsagt en hvis indsigt i de private boligejeres liv og typiske problemstillinger.
Du skal være imødekommende, venlig og serviceminded, men også kunne lukke ordren samtidig med at du selvfølgelig skal være effektiv.
Ude på byggepladserne skal du kunne agerer med byggeledere og håndværkerne. Du skal kende det typiske flow i opførelsen af et enfamilieshus, herunder ikke mindst udfordringer i samme.
De skal ikke være bleg for at tale i telefon med byggeledere, kunne presse dem, og ikke mindst tale kundens sag.
Du skal kende de typiske fejl og mangler, og kunne gennemgå et hus fra kælder til kvist. Sidstnævnte kræver en bred teknisk erfaring og indsigt, samt indsigt i den nyeste lovgivning.
Du skal kunne lide at køre bil – din egen bil – idet der køres rigtig mange kilometer hver uge og dag.

Byggetilsyns video

Stillingen omhandler byggetilsyn og denne video præsenterer jobbet i sin helhed, hvad det er vi skal være opmærksomme på at levere over for kunde, hvad vi skal holde for øje over for entreprenøren eller typehusfirmaet samt hvad din hverdag vil indebære.

Vi håber du finder den spændende.

Byggetilsyn video

Erfaring

Vi forventer at du har erfaring for lignende stillinger, enten som byggeleder, projekterende, bygherrerådgiver og/eller håndværker.Alle vores øvrige rådgivere er håndværkeruddannet, enten som tømrer, snedkere, murer eller betonmager. Et princip vi helst ikke fraviger fra, da vi tror på at den praktiske erfaring, ikke er noget som man kan læse sig til.

Primære arbejdsopgaver

TILSYN OG KONTROL
Din primære opgave vil være at føre tilsyn på nye huse, tilbygninger og/eller ombygninger. Vores fleste tilsynssager handler om tilsyn ved typehuse, så som Huskompagniet, Lind & Risør, Eurodan mf.
Vores tilsynspakker består typisk, (ud over opstartsmødet) af seks regulære tilsyn, og så deltagelse på en førgennemgang / foraflevering og sidst deltagelse på selve afleveringsforretningen.
Vores tilsynspakker kan godt varierer en del, lige fra flere tilsyn end de nedenstående, til kun enkelte enkelt tilsyn, og så ikke mindst kun deltagelse ved afleveringsforretninger, på huse/boliger vi aldrig før har været i.
Typiske tilsyn er følgende: (dog ikke altid i den eksakte rækkefølge)
– Fundamentstilsyn
– Tilsyn før støbning af terrændæk
– Råhus- eller tagtilsyn, (bagvægge, indervægge og tag)
– Murværkstilsyn, (samt vinduer og døre)
– Dampspærretilsyn
– Tilsyn og kontrol vedr. vådrum
– Førgennemgang
– Afleveringsforretning

AFLEVERINGSFORRETNINGER
Vi får mange kundehenvendelser vedr. deltagelse på selve afleveringsforretningen. Men ellers handler det om at få gennemgået helt nye huse for fejl og mangler, samt sikre de nye husejere en god overdragelse af det store nye ansvar, som det er at være husejer.
Vi gør en dyd ud af, at gøre det til en god og positiv oplevelse af bruge flere millioner på et hus, som oftest er deres livs største private investering.

1 ÅRS OG 5 ÅRS EFTERSYN
Når aftalen er på plads med kunden, skal sagen oprettes i vores sagssystem. Rådgiveren skal kunne se sagen i sin kalender, og du skal have arkiveret evt. sagsdokumenter på sagen til brug for den bygningssagkyndige, der skal ud på sagen. Kunden får ALTID fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse via mail, som bekræfter vores aftale med dato og sted, tid samt økonomi. Hertil kan der være behov for at beskrive sagsforløbet og klæde kunden på til mødet, (forberedelse og forventningsafstemning).


Sekundære arbejdsopgaver

OPRETTELSE AF SAGER OG FREMSENDE ORDREBEKRÆFTELSER
Når aftalen er på plads med kunden, skal sagen oprettes i vores sags-system. Ofte er det noget vores administrative hold tager sig af. Men lige så ofte vil man selv blive bedt om at udføre dette arbejde. Dette gør at man får læst sagen igennem, og sikre at man har al den nødvendige information, (beskrivelser, tegninger, byggetilladelser mv.) for at kunne udføre et korrekt tilsyn.
I forbindelse med dette arbejde planlægges ens tilsyn også, ligesom der tages kontakt til den aktuelle og ansvarlige byggeleder.

PLANLÆGNING OG KOORDINERING
Vi har et sublimt sags-system der hjælper dig med at holde styr pa sagerne. Men der vil være en del planlægning og koordinering, for at få de mange tilsyn til at gå op i en højere enhed. Der skal ringes en del til byggeledere og bygherrer, for at koordinere din hverdag.
Der er meget frihed under eget ansvar, men langt hen ad vejen planlægger du din egen dag.

KØBERRÅDGIVNING
Vi har også mange køberrådgivninger, hvor vi er ude og hjælpe nye husejere, med at gennemgå ældre huse. Dette kræver en bred byggeteknisk erfaring og kendskab til den brede bygningsmasse, samt boligkøb generelt.
Vi sætter en ære i en god og ikke mindst grundig gennemgang, i modsætning til mange tilstandsrapporter og eftersyn.


Hvad tilbyder vi

Vi tilbyder et job i et af landets bedste rådgivervirksomheder – som er i vækst. Vi har store ambitioner for fremtiden, og vi tilbyder at du kan komme med ombord!
Der vil være en stor frihed i arbejdet, idet arbejdet også vil kunne passes hjemmefra, så længe der er fred og ro og mulighed for at sidde med computeren og telefonen.
Vores virksomhed er pt. ikke stor, og de medarbejdere der er, vil ofte være ude og køre. Ergo vil der være en del tid alene på kontoret, (Sjælland). Vores kontor er dog pt. en del af et større kontorfællesskab, så helt alene er man aldrig.

Vores fællesskab i virksomheden er stor, tonen er frisk men saglig og vi bruger meget hinanden til sparring på sagerne, hvilket du også vil opleve i det arbejde som du skal varetage. Der vil altid være hjælp at hente, og en at trække på, hvis der bliver behov herfor.
Der tilbydes løn efter kvalifikationer samt ferie iht. gældende ferielovgivning. Firmaet er tilknyttet Danica pensionsordning, hvor der er kombineret firma- og eget bidrag. Der er tilknyttet sundhedssikring.
Desuden er der en fin kantineordning i kontorfælleskabet, som man kan vælge at bruge.
Vi forsøger desuden at samle landsdelene med jævne mellemrum, og holder selvfølgelig både julefrokoster, sommerarrangementer mv.


Har vi fanget din interesse?

Lyder stillingen og arbejdet tiltalende, besidder du kvalifikationerne, og kan du varetage disse opgaver i vores forretning, så hører vi meget gerne fra dig.Send en ansøgning og et CV til.

Byggesagkyndig.nu
Voldum-Rud Vej 34, Voldum
8370 Hadsten
Att.: Lone Oldenburg

Materialet kan ligeledes fremsendes på mail til llo@byggesagkyndig.nu

Vi ser meget frem til at høre fra dig.