Kontakt

Droneinspektion

Dronetjek er for dig der ønsker en effektiv og grundig byggeteknisk gennemgang af dit tag, facade, kvist og altan på dit 2-plans hus eller etageejendom

Ring 70 202 102 og bestil en droneinspektion

Har du spørgsmål til droneinspektion eller er du i tvivl om det er den rette ydelse for dig? Udfyld vores kontaktformular - så ringer vi dig op.


Ring mig op

Droneinspektion af byggesagkyndig

Ved et drone eftersyn kan vores byggesagkyndige lave en byggeteknisk inspektion af boligens tag og facade, der i mange tilfælde ikke er tilgængelig uden lift eller kran, hvis boligen er mere ned 1-plan. Det er ofte besværligt, dyrt og tidskrævende at skulle leje en lift/kran og det er ikke altid muligt, at komme tæt nok på bygningen pga. liftens/kranens placering på terrænet omkring boligen. Da vi har byggesagkyndige med fagligt kompetente øjne og dronesmarte hænder, er en droneinspektion en billigere og mere effektiv løsning.

Droneinspektion af ældre etageejendom med tegltag, tagrender, skorsten_tilhjemmeside(1)

Har du en privat bolig på 2-plan eller en etageejendom og skal du have tjekket tag, kviste, skorsten, tagrender eller gavle? Så kan du drage stor fordel af en droneinspektion udført af en byggesagkyndig. Droneeftersynet er tidsbesparende og brugbart, hvor du ved en byggeteknisk gennemgang med drone får både rapport med højkvalitets billeddokumentation, samt kompetent rådgivning under hele tilsynet. Under tilsynet forklarer den byggesagkyndige dig hvad personen ser igennem dronens 4K-kamera, hvis opløsning er tilsvarende at se på bygningen med egne øjne.

Droneinspektion af tagtyper - tegl og fladt sedumtag


Med en byggeteknisk gennemgang af din ejendom med drone, bliver du klædt på til at kunne træffe de rette beslutninger – hvad end det er udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan, korrekt dokumentation i forbindelse med forsikringssager eller eftersyn af en ejendom med fladt tag. Der er mange fordele med et drone eftersyn, når det udføres af en tilsynsførende med byggeteknisk forståelse og derfor har vi ofte vores droner med ud på tilsyn, hvor der kan være brug for at tage et blik på boligen fra luften.

Du skal vælge en byggeteknisk droneinspektion hvis du:

 • Bor i et 2-plans hus
 • Er en virksomhed med etageejendom
 • Bor i andels-/ejerforening i etageejendom
 • Skal have tjekket tag, tagrender, skorsten, kvist, mv.
 • Skal have tjekket facade, gavl, murværk, fuger, nedløb, mv.
 • Har fladt tag

Se vores video der helt kort forklarer vores ydelser

Byggesagkyndig video

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om hvad vi kan gøre for dig

 • Vælg en af vores ydelser her
 • Køberrådgivning (køb af hus, lejlighed, mv.)
 • Online Køberrådgivning
 • Byggetilsyn (nybyg, renovering, tilbyg)
 • Afleveringsforretning (overdragelse af byggeri)
 • 1 & 5 års gennemgang (ved byggeri)
 • Skimmelsvamp (fugtproblemer, svampevækst, mm.)
 • Forsikringssager (ejerskrifte- og husforsikring)
 • Syn & skøn (uenigheder med entreprenør)
 • Termografering (problemer m. isolering og kuldebroer mm.)
 • Vedligeholdelsesplan (pas på din bolig)
 • Tilstandsrapport (ved salg af bolig)
 • Online Tilstandsrapport
 • Energimærke
 • Droneinspektion (ved ejendom m. flere etager)
 • Andet/Er i tvivl - hjælp mig!
Kontakt mig

Det siger vores kunder om os og det siger ikke så lidt...

En flot score på Trustpilot, det er vi ret stolte af, det er jo kunderne der bestemmer om vores arbejde tilfredsstillende udført.

Taginspektion med drone

En inspektion af tag viser bl.a. om der er:

 • Overfyldte tagrender
 • Forskudte eller flækkede tegl
 • Inddækning der mangler eller er ødelagt
 • Manglende duesikring
 • Vandsamlinger (også kaldet ”lunker”).

Det er vigtigt at være opmærksom på tilstanden af dit tag, så du ikke ender med større skader på boligen. En drone-taginspektion giver mulighed for at tjekke hvor hullerne i taget er placeret, så disse kan udbedres og/eller anmeldes til forsikringsselskabet i forbindelse med bl.a. vandskader.

Er dine tagrender store nok til de store mængder vand der kommer i det danske vinterhalvår og ved sommerskybrud? En tagrende inspektion viser dig hurtigt om dine tagrender er overfyldte, har skader eller kunne trænge til at blive skiftet ud (gerne til en stor model). Tagrender der fungerer optimalt, er utrolig vigtige så vandet ledes væk fra dit hus og ned i kloarken.

Taginspektion af kvist, teglsten og taginspektion af tag med tagpap og skorsten

Få tjekket facaden med drone

Når du vælger at få lavet et dronetjek af facaden på din ejendom kan vores byggesagkyndige hurtigt og effektivt inspicere bygningens klimaskærm, nemlig det yderste lag af bygningen, som skal modstå vind og vejr. 

Droneinspektionen viser om der er:

 • Afskalning af maling
 • Misfarvninger i facaden
 • Revner i murværket
 • Manglende fuger
 • Defekte tagrender og nedløb
 • Ødelagte eller manglende lister
 • Ujævn flisebelægningen.
Facadetjek ved nedløbsrør med drone på 2-plans murstenshus

Hvis du vil vide mere om droneinspektion

Droneinspektion for private og erhverv

En droneinspektion private kan drage fordel af er bland andet en inspektion med drone i forbindelse med en byggeteknisk køberrådgivning. I tilfælde hvor boligen er højere end 1-plan og det ikke er muligt at besigtige tag og facade fyldestgørende, kommer dronen i spil. På denne måde er du sikret at få en grundig gennemgang og korrekt rådgivning omkring dit kommende hus eller andels-/ejerlejlighed som privat boligkøber. Ved brug af drone kan du få reduceret omkostningerne ved købergennemgangen, da du ikke skal leje lift til gennemgangen.

Oplever du en fugtskade som privat eller i erhverv i etagebygning er et drone eftersyn en effektiv måde at få svar på hvad årsagen er og hvor den er lokaliseret. Her kan det være en skade på taget eller i facaden der er årsag til fugtproblemer indenfor i boligen. I disse tilfælde fungerer dronen som et supplement til den fugttekniske gennemgang af ejendommen. Er skadesårsagen ved tag eller facade, kan denne dokumenteres af dronens kamera og på denne måde kan du melde skaden korrekt til forsikringsselskabet.

Vi ser mange erhvervsejendomme med fladt tag og flere etager. En inspektion af bygningen med drone vil være optimalt hvis tag og facade skal tjekkes. En luftinspektion kan give et godt indblik i ejendommens stand og bidrage til en god vedligeholdelsesplan, som på sigt kan spare virksomheden for unødige skader og ekstra udgifter. Det samme gælder for andels- og ejerforeninger med etagebygninger, hvor det også er muligt at dronetjekke altaner, revner i murværk, defekte tagrender og nedløb, mv.

Fordele ved droneinspektion af boliger

En droneinspektion af en bolig er billigere end leje af lift/kran og giver samme grundig byggeteknisk gennemgang. Med en luftinspektion kan den byggesagkyndige nemlig flyve dronen tæt på ufremkommelige steder, hvor der kan tages fotodokumentation af fejl og mangler i høj kvalitet. Dronen er et godt alternativ til et digitalkamera i situationer med stor afstand ved brug af lift, da det håndholdte digitalkamera ikke kan komme tæt nok på til at give tilstrækkelig fotodokumentation.

Ved en inspektion af bygning hvor dronekameraets live-feed fungerer som den byggesagkyndiges ”øjne”, er det nemt for den byggesagkyndige at forklare hvad personen ser. Dermed får du et grundigt indblik i boligens stand, ligesom det er tilfældet ved vores andre byggetekniske gennemgange, hvor kunderne er med på sidelinjen sammen med den byggesagkyndige. På grund af dronens høje billedkvalitet kan du og den byggesagkyndige hurtigt og nemt flyve op på taget til en byggeteknisk gennemgang.

Udover at være billigere, er en droneinspektion af ejendomme en fordel for andels- og ejerforeninger, da den byggetekniske gennemgang går hurtigere med drone. Da det ikke er nødvendigt for den byggesagkyndige at komme fysisk op til ejendommens tag, skorsten, altaner osv., kan vi nå at gennemgå flere ejendomme på kortere tid, hvilket er til fordel når der skal tages hensyn til det budget og den vedligeholdelsesplan der er lagt i foreningen.

Hvordan foregår byggeteknisk inspektion med drone?

Når du har booket en droneinspektion hos os, møder en af vores byggesagkyndige op ved ejendommen hvor der skal laves luftinspektion, sammen med dig. Her pakkes dronen nemt og hurtigt ud, hvorefter den byggesagkyndige er klar til at lave dronecheck. Undervejs vil den byggesagkyndige have en dialog med dig omkring hvad personen kan se via dronens kamera. Under droneinspektionen tages der billeder og/eller video af de steder, hvor den byggesagkyndige vurderer der skal dokumentation til – det kan være skader, fejl og mangler, som skal dokumenteres.

Vores DJI Mini 4 Pro-droner er lette og nemme at manøvrere, hvilket gør det muligt for os at komme helt tæt på under en luftinspektion. Det gør også inspektionen mere effektiv, hvor andre traditionelle tag- og facadetilsyn tager længere tid. Efter droneinspektionen af bolig vil den byggesagkyndige føre dronebillederne over i vores interne system og lave en rapport, som du får efterfølgende. Dronebillederne bliver derudover tilgængelige via vores kundeportal, som kan tilgås via alle slags enheder – computer, tablet og smartphone.

Hvad koster droneinspektion?

Du sparer flere tusinde kroner når du vælger et dronetjek. Skal du leje en lift til gennemgang af tag og facade skal du nemlig selv stå for lejeudgifterne - udover det du betaler for gennemgangen med den byggesagkyndige. Dertil er lejetiden begrænset til et par timer, som ofte er svært at overholde og besværligt at koordinere. En droneinspektion koster som udgangspunkt ikke ekstra, da dronetjekket er en del af den byggetekniske gennemgang. Når du bestiller en droneinspektion, vil vi altid tage en dialog med dig om dit behov og opgavens størrelse, så du aldrig er i tvivl om længden og omfanget af vores besøg.

Få løbende gratis råd om vedligeholdelse af dit hus

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag 1 gang hver mdr. vores spændende informationer, hvor du helt gratis i ro og mag derhejmme, kan læse om alle de overvejelser og potentielle udfordringer der er ved at være husejer.

Vi deler ud af vores gode historier, hvor du får indblik i vores dagligdag og de mange forskellige opgaver vi har ude hos vores kunder.

Følg os på Facebook og få byggetekniske råd direkte i dit feed 👍