Kontakt

Fugt i kælder og vægge

Vi får ofte spørgsmål omkring skimmelsvamp i kældre, og har du begrundet mistanke om skimmelsvamp i din kælder, er der som oftest noget om det.
Har du en fornemmelse af at der evt. kunne være skimmelsvamp i din…..

Ring og få hurtigt svar: 70 202 102

Du kan også kontakte os med kontaktformular. Vi svarer normalt samme dag.


Kontakt os

Har du mistanke om skimmel i din kælder?

Vi får ofte spørgsmål omkring skimmelsvamp i kældre, og har du begrundet mistanke om skimmelsvamp i din kælder, er der som oftest noget om det.
Har du en fornemmelse af at der evt. kunne være skimmelsvamp i din kælder, enten fordi det lugter underligt, eller du har set sorte aftegninger på en væg efter du har flyttet noget der stod op af denne, så er der næsten med sikkerhed skimmelsvamp i din kælder.

Vi gennemgår adskillige kældre hver uge, og har set mange forskellige ting og forhold i kældre rundt omkring i landet, men fælles for dem alle, er deres fugtproblemer og hvordan en kælder skal benyttes, for at den er brugbar og der ikke er vækstbetingelser for skimmelsvampe.

Har du forsatsvægge (lette vægge uden på soklen) i din kælder, og er huset fra 1970 eller før, så er der formentlig et problem med fugtophobning bagved disse vægge, og dermed er der vækstbetingelser for skimmelsvamp.

Vores byggesagkyndige kan hjælpe dig med at få afklaret om der er skimmelsvamp i din kælder, samt hvad du skal gøre for at komme videre og få gjort din kælder brugbar.
Det er ikke sikkert at problemet kan løses helt, men det at du får en dybdegående forklaring på problemstillingerne, og får råd og vejledning om hvad du kan gøre for at forbedre din kælder, kan have stor værdi.

Læs mere om vores skimmelrådgivning


Klik Her

Fugt i kælder

Fugtige vægge i kælderen er lige så sikkert som amen i kirken. Og man kan sige, at jo ældre huset og kælderen er, desto mere fugt er der, og problemer er som oftest større.

Der er overordnet fire måder at få fugt i vand i kælderen på, og med fugten kommer risikoen for skimmelsvamp. To af metoder er helt naturlige og kan være svære at undgå, og det er disse der typisk giver et mere snigende angreb af skimmelsvampe, som man ikke altid når at opdage før det er for sent.

Fugt i kælder og salpeter udtræk

Skybrud og utætheder

Skybrud og lign.

Kældre og særligt gulvafløb og toiletterne i kældrene ligger ofte under niveau med kloaknettet ude i vejen, hvilket ved skybrud og lign. giver risiko for, at de fyldte kloaknet kan få afløbsledningerne til at løbe over. Altså kan man få kælderen fyldt med kloakvand, (fækaliholdigt vand), til stor skade for både bygningsdelene og inventaret.Løsningen for denne problemstilling handler ofte om højvandslukker foran gulvafløb, toiletter mv.


Utætheder i kælderydervæggene eller –gulve

I nogle områder står det øvre vandspejl meget højt omkring husets kælder. I andre områder, står vandspejlet lavere, men stiger midlertidigt ved kraftigere nedbør, (kraftig regn, sky- eller tøbrud). Dette gør at hele kælderen står i vand, svarende til at man trykker en spand ned i en balje vand. Vandtrykket stiger omkring kælderen. Og hvis der så er huller eller revner i kælderydervæggene eller gulvet vil vandet blive presset ind.Løsningerne til disse problemstillinger handler om få tætnet ydervæggene og/eller gulvet. Som en anden kendt løsning til fugt i kælderen, kan man få etableret et dræn i form af et omfangsdræn.

Læs mere om forsikringssager


Klik Her

Opstigende grundfugt

Opstigende grundfugt er noget af det mest naturlige for ældre kældervægge. Her er der tale om, at fugten nede fra jorden, hvor kældervæggens fundament står på, bliver suget op igennem den ældre beton eller mursten via kapillarvirkningen. Tegn på dette ses i stort set alle kældre, og kendes ved at den nederste halve til hele meter af puds er porøs og ”boblende”.
Forholdet er som nævnt helt normalt, og det skal man blot lære at leve med. Et omfangsdræn kan hjælpe lidt på det, men det vil ikke fjerne fugten helt.
Der findes løsningerne til at stoppe denne fugt, men der er tale om meget store og omkostningstunge tiltag.

Fugt i kælder og salpeter udtræk

Kondens og fugt

Kondens

Kondensdannelse på kældervæggene er ligesom opstigende grundfugt helt naturligt, og kan være svært at få bugt med. Det er dog ofte kondensproblematikken der giver de fleste problemer med skimmelsvampe.
Skurken er kolde vægge, (og gulve) hvor fugten i luften vil fortætte på væggenes overflade og give fugt/vand, som giver grobund for skimmelvækst.
Læs mere om fugt i væggen her.

Om vinteren er det typisk over terræn, ud mod den kolde vinterluft. Og om sommeren er det oftest under terræn, hvor man oplever sommerkondensen.
Om sommeren er der meget fugt i den varme udendørs luft, og når denne varme fugtige luft kommer ned i den dejligt svale kælder stiger den relative luftfugtighed, og dermed dugpunktet.
Dette kender de fleste kælderejere, og skynder sig derfor ned i Harald Nyborg for at købe affugtere; hvilket man kan sige, svarer lidt til at smide en pumpe i havet.

Generelt handler det om at holde en god og relativ høj temperatur nede i kælderen, (også om sommeren), kombineret med en god, effektiv og kontinuerlig ventilation.


Fugten er nøgleordet for skimmelsvamp

Fælles for al fugt, uagtet om den kommer snigende eller vælter ind, så er det fugten der giver grobunden for skimmelvækst. Af samme årsag handler det om at begrænse fugtmængden nede i kælderen.
Der findes mange løsninger, og endnu flere husråd til at holde sig en god sund kælder. Nogle er de vigtigste handler om varme og udluftning eller decideret ventilation. Videre er det vigtigt, at man ikke få indkapslet fugten i vægge og gulve, enten ved at bruge ikke-åndbare materialer til overfladerne, eller ved at stille en masse ting op ad de fugtige vægge, (eller gulve).

Af samme årsag er indvendig efterisolering af ydervæggene og trægulve mv. rigtig dårlige løsninger for en kælder. Og man kan sige, at en tømrer er bandlyst for at arbejde dernede.
Læs meget mere om skimmelsvamp symptomer her

Dækker din ejerskifteforsikring ved skimmelsvamp?

Har du mistanke om skimmelsvamp på grund af fugt i kælderen, er det altid en god ide at få det vurderet af en byggesagkyndig inden du melder det til din forsikring. Har du en ejerskifteforsikring er du i princippet dækket, men det er ofte ikke er en del af forsikringsbetingelserne. Det afhænger både af alderen på huset, dets konstruktioner samt hvordan dit forsikringsselskab vurderer den enkelte sag.

Har du meldt en skade til dit forsikringsselskab, men fået afvist sagen er vi klar til at hjælpe.
Læs mere om hjælp ved forsikringssager her

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om hvad vi kan gøre for dig

 • Vælg en af vores ydelser her
 • Køberrådgivning (køb af hus, lejlighed, mv.)
 • Online Køberrådgivning
 • Byggetilsyn (nybyg, renovering, tilbyg)
 • Afleveringsforretning (overdragelse af byggeri)
 • 1 & 5 års gennemgang (ved byggeri)
 • Skimmelsvamp (fugtproblemer, svampevækst, mm.)
 • Forsikringssager (ejerskrifte- og husforsikring)
 • Syn & skøn (uenigheder med entreprenør)
 • Termografering (problemer m. isolering og kuldebroer mm.)
 • Vedligeholdelsesplan (pas på din bolig)
 • Tilstandsrapport (ved salg af bolig)
 • Online Tilstandsrapport
 • Energimærke
 • Droneinspektion (ved ejendom m. flere etager)
 • Andet/Er i tvivl - hjælp mig!
Kontakt mig

Det siger vores kunder om os og det siger ikke så lidt...

En flot score på Trustpilot, det er vi ret stolte af, det er jo kunderne der bestemmer om vores arbejde tilfredsstillende udført.