Kontakt

Hvad er et huseftersyn?

Et huseftersyn er en betegnelse for udarbejdelse af de energi-, el- og tilstandsrapporter der laves ved salg af ejendom, hvis du som sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.

Ring 70 202 102 og bestil et huseftersyn

Er du i tvivl om hvilken ejerskifteforsikring du skal vælge ifm. dit huseftersyn? Udfyld vores kontaktformular - så ringer vi dig op.


Ring mig op

Hvad er et huseftersyn?

Et huseftersyn er betegnelsen for en "byggeteknisk gennemgang" af jeres ejendom i forbindelse med salg. Grunden til at det hedder et "huseftersyn" er fordi energi-, el- og  tilstandsrapporterne er rammesat af Huseftersynsordningen (hører under Sikkerhedsstyrelsen). 

Det er denne ordning der bestemmer hvad rapporterne må, kan og skal indeholde. Det er også denne ordning der bestemmer at energimærker og elinstallationsrapporterne skal være en del af pakken når du skal sælge ejendom, for at du som sælger kan tegne en ejerskifteforsikring.

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen ligger under Sikkerhedsstyrelsen og er etableret for at sikre en rimelig og ensartet udarbejdelse af tilstandsrapporter på landsplan. Ordningen sikre dig derudover som forbrugere ved salg af ejendommen. Hvis man ikke benytter sig af ordningen, så kan man ikke tegne en ejerskifteforsikring. Du vil som sælger altid have en interesse i at tegne en ejerskifteforsikring, da du ellers vil påtage dig bl.a. 10 års ansvar for skjulte fejl og mangler på ejendommen over for køber.

Hvad koster et huseftersyn?

Et huseftersyn er som regel en "pakkeløsning" hvor der medfølger både energimærke, elinstallationsrapport og tilstandsrapport. Derfor kan prisen svinge mellem 4000-8000 kr., alt efter hvem der udarbejder rapporterne, samt hvor lang tid gennemgangen tager. 


Derfor råder vi altid vores kunder til at få en grundig gennemgang, da rapporterne er dem der fritager sælgeren for ansvar, hvis der skulle dukke skjulte fejl og mangler op efter salget af ejendommen.

En ikke fyldestgørende tilstandsrapport der mangler informationer f.eks. i sælgeroplysningerne grundet ringe vejledning fra den bygningssagkyndige, kan nemlig medføre, at der måske kan rejses krav mod dig som sælger senere, også selv om du har købt dig en ejerskifteforsikring.

Hvem er omfattet af huseftersynsordningen?

En ejendom er omfattet af huseftersynsordningen hvis den bliver brugt til beboelse af sælgeren og ligeledes er bestemt til beboelse for køberen. 

Boligtyper der er omfattet ordningen er således: 

 • Huse
 • Rækkehuse
 • Villalejligheder
 • Sommerhuse
 • Nedlagt landbrug

Ordningen gælder ikke for ejendomme der primært bruges til erhverv, aktiv landbrugspligt, samt andelsboliger og kolonihavehuse. Den gælder heller ikke byggeri under opførsel og ubebygget grund. 

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en byggeteknisk gennemgang udført af en byggesagkyndig der er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen. 

Gennemgangen ender ud i en tilstandsrapport, som beskriver de fejl og mangler der er ved ejendommen. Formålet med tilstandsrapporten er at fritage dig som sælger for ansvaret for fremtidige fejl på ejendommen, samt informere køberen om de forhold der er ved ejendommen, inden de vælger at skrive under på en købsaftale. På denne måde er du som sælger og køberen også sikret en gennemsigtighed ved handlen.

Tilstandsrapporter laves på stort set alle ejendomstyper, med få undtagelser ved bl.a. ejendomme med landsbrugspligt - er du i tvivl om du skal bruge en tilstandsrapport ved salg af din bolig står vi klar til at rådgive dig på telefon.

Læs mere her

Tilstandsrapport gyldighed?

En tilstandsrapport er gyldig i 6 mdr. fra rapporten er udarbejdet. Du finder dato for udførelse og dato for ophør på forsiden af din rapport.

Du bør derfor som sælger overveje hvornår du ønsker at tilstandsrapporten bliver lavet, da rapporten skal være gyldig for at der kan laves en købsaftale med køberen af boligen. Din mægler vil oftest gerne have tilstandsrapporten hurtigst muligt, da det gør det nemmere at lukke salget af boligen, men skal du have lavet 

en ny tilstandsrapport efter 6 mdr. fordi huset ikke er solgt, er det dig der skal betale for en ny rapport. 

Et god råd: Vent eventuelt med at få lavet tilstandsrapporten indtil du har en potentiel køber som vil se tilstandsrapporten inden de laver en aftale, fordi de har interesse i din ejendom. Vi står altid til rådighed og kan komme ud når du har brug for det.

Hvad er en elinstallationsrapport?

En elinstallationsrapport er en rapport tilsvarende tilstandsrapporten. El-rapporten er udarbejdet af en autoriseret el-installatør, der er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen til at udføre denne typer rapporter under Huseftersynsordningen.

Når du får lavet en elinstallationsrapport foretager el-installatøren en række undersøgelser/stikprøver i ejendommen, hvor han skiller installationer ad for at se om disse er udført og samlet iht. gældende krav og retningslinjer. Stikprøverne foretages i alle rum og/eller steder hvor der er strømførende installationer.

Elinstallationsrapport gyldighed?

En elinstallationsrapport er gyldig i 12 mdr. og udarbejdes oftest sammen med tilstandsrapporten.

Den lange gyldighed på el-rapporten gør, at denne ofte er gyldig når der sker et salg, hvilket betyder at den sjældent skal fornyes - i modsætning til tilstandsrapporten. 

Et godt råd: Når du vælger at få udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport er det vigtigt at du får en fast pris på fornyelse af rapporterne. Så undgår du at skulle betale en ny og dyrere pris hvis en eller begge rapporter udløber før salget af ejendommen. 

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om hvad vi kan gøre for dig

 • Vælg en af vores ydelser her
 • Køberrådgivning (køb af hus, lejlighed, mv.)
 • Online Køberrådgivning
 • Byggetilsyn (nybyg, renovering, tilbyg)
 • Afleveringsforretning (overdragelse af byggeri)
 • 1 & 5 års gennemgang (ved byggeri)
 • Skimmelsvamp (fugtproblemer, svampevækst, mm.)
 • Forsikringssager (ejerskrifte- og husforsikring)
 • Syn & skøn (uenigheder med entreprenør)
 • Termografering (problemer m. isolering og kuldebroer mm.)
 • Vedligeholdelsesplan (pas på din bolig)
 • Tilstandsrapport (ved salg af bolig)
 • Online Tilstandsrapport
 • Energimærke
 • Droneinspektion (ved ejendom m. flere etager)
 • Andet/Er i tvivl - hjælp mig!
Kontakt mig