Kontakt

Hvad er et huseftersyn?

Et huseftersyn er en betegnelse for udarbejdelse af de rapporter der skal laves ifm. slag af en ejendom, såfremt du som sælger ønsker at tagne en ejerskifteforsikring.

Ring og få hurtigt svar: 70 202 102

Du kan også kontakte os med kontaktformular. Vi svarer normalt samme dag.


Kontakt os

Hvad er et huseftersyn?

Et huseftersyn er en efterhånden almindelig kendt betegnelse for en byggeteknisk gennemgang af jeres ejendom if. salg.

Det kommer fra Huseftersynsordningen som er en ordning der kører under Sikkerhedsstyrelsen, der sætter rammerne for hvad en tilstandsrapport må, kan og skal indeholde.
I ordningen ligger ligeledes energimærker og elinstallationsrapporterne, som er en del af den pakke der skal laves ved salg, for at du som sælger kan tegne en ejerskifteforsikring.

Huseftersynsordningen

Som beskrevet tidligere så er dette en ordning ser ligger under sikkerhedsstyrelsen, og er etableret for at sikre en rimelig ensartet udarbejdelse af tilstandsrapporterne på landsplan, samt for at sikre jer som forbrugere ved salg af ejendommen. Det er således at hvis man ikke benytter sig af ordningen ved salg af ekendom, kan man ikke tegne en ejerskifteforsikring.

Som sælger har man altid interesse i at tegne en ejerskifteforsikring, da man ellers vil påtage sig et 10 års ansvar for skjulte fejl og mangler på ejendommen over for køber. (kort fortalt)

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en byggeteknisk gennemgang udført af en af Sikkerhedsstyrelsen beskikket bygningssagkyndig.
Denne byggetekniske gennemgang af din ejendom resulterer i en såkaldt tilstandsrapport, og denne beskriver de fejl og mangler der er ved ejendommen, og har til formål at fritage dig som sælger for krav mod disse forhold, samt informere køber om de forhold der er ved ejendommen inden de vælger at skrive under på en købsaftale.

Der laves tilstandsrapporter på stort set alle ejendomstyper, der er dog undtagelser, da f.eks. ejendommen med landsbrugspligt er undtaget.

Tilstandsrapport gyldighed?

En tilstandsrapport er gyldig i 6 mdr. fra denne er udarbejdet, og der vil på forsiden stå dato for udførelse og dato for ophør.

Det kan derfor som sælger være relevant at gøre sig overvejelser omkring hvornår denne skal udarbejdes, da en liggetid på huset ud over 6 mdr. betyder at I skal forny tilstandsrapporten inden i kan få lavet en købsaftale med en potentiel køber.

De fleste mæglere vil gerne have tilstandsrapporten med det samme, da de mener at det giver dem bedre mulighed for at lukke et salg, hvilket selvfølgelig også kan være rigtigt, men det er alene jer der står med udgiften til en fornyelse såfremt huset ikke bliver solgt inden for 6 mdr.

Det kan derfor være i nogle tilfælde være interessant at udskyde udarbejdelsen af tilstandsrapporten, til der står en potentiel køber der har interesse i huset, og derfor gerne vil se en tilstandsrapport inden de går videre med en aftale. 

Hvad er en elinstallationsrapport?

En elinstallationsrapport er en rapport tilsvarende tilstandsrapporten, denne er dg udarbejdet af en autoriseret el-installatør, der er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen til at udføre denne typer rapporter under huseftersynsordningen.

Udarbejdelsen indebærer at el-installatøren foretager en række stikprøver i ejendommen, hvor han skiller installationer ad for at se om disse er udført og samlet iht. gældende krav og retningslinjer.
Undersøgelserne er stikprøver, og der foretages stikprøver i alle rum/steder hvor der er strømførende installationer.

Elinstallationsrapport gyldighed?

En elinstallationsrapport er i modsætning til tilstandsrapporten gyldig i 12 mdr. og udarbejdet oftest sammen med tilstandsrapporten.

Denne længere varighed gør, at disse oftest holder til der er sket et salg, og dermed sjældent har behov for fornyelse.

For begge rapport typer, er det vigtigt at I allerede ved bestilling, får en fast pris på fornyelse, således I kender denne når I vælger et firma til at udarbejde disse rapporter for jer.

Læs mere om vores ydelser vedr. dette produkt og bestil her

Bestil tilstandsrapport